Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsen Centrum Dokkum


Huisartsen Centrum Dokkum

Birdaarderstraatweg 70A
9101 DC Dokkum
Telefoon: 0519 291999
Spoed: 0519 291999
Fax: 0519 291998
Receptenlijn: 0519 291999

groepspraktijkdokkum.praktijkinfo.nl

E-mail: groepspraktijkdokkum@ezorg.nl


Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.

Als u een afspraak wilt voor dezelfde dag graag bellen tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u bellen met onze assistentes. Zij kunnen uitslagen doorgeven en veel voorkomende vragen beantwoorden, eventueel na overleg met uw huisarts.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Een huisbezoek dient u voor 10.00 uur aan te vragen.

Spoedspreekuur

Dit spreekuur is voor klachten die naar uw mening of de mening van de assistente geen uitstel kunnen verdragen en worden dus dezelfde dag nog gezien. Alle aanwezige huisartsen doen mee aan dit spreekuur. Houdt u er rekening mee dat u uw klacht met een andere dan uw eigen huisarts bespreekt. Indien u een afspraak maakt voor dezelfde dag graag tussen 8.00 uur en 10.00 uur.

Avondspreekuur

Voor diegenen die overdag geen gelegenheid hebben een afspraak te maken is er de mogelijkheid van een avondspreekuur. Op dinsdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur kunt u desgewenst een afspraak maken.

Daarnaast wordt er door één van onze medisch assistenten ( physician assistant ) op de dinsdagavonden spreekuur gehouden, en werkt samen met de huisarts.

Ook is de mogelijkheid om op de dinsdagavond een afspraak te maken bij de praktijkassistente voor controles, uitstrijkjes, wratten enzovoort.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

U wordt verzocht een huisbezoek vóór 10:00 uur aan te vragen in verband met het plannen van visites die dag.

Andere spreekuren

Spreekuren physician assistants ( medisch assistenten ) 

Hier worden dagelijks afspraken gemaakt. Zij werken onder supervisie van de huisarts.

Spreekuren praktijkondersteuners

Indien u vragen of problemen hebt omtrent diabetes, ASTMA/COPD of hypertensie, kunt u in overleg met de assistente een afspraak maken bij één van de praktijkonderteuners. Meestal kunnen deze samen met u tot een oplossing komen, eventueel in overleg met uw huisarts.

Avondspreekuur

Het avondspreekuur wordt bij toerbeurt door één van de huisartsen gehouden en is speciaal bedoeld voor mensen die overdag geen of weinig gelegenheid hebben op de reguliere spreekuren te komen. Afhankelijk van de vraag zal deze mogelijkheid worden uitgebreid.

Ogenspreekuur

Dhr. Eichhorn houdt een ogenspreekuur voor mensen met oogklachten. U kunt daar met de assistente een afspraak voor maken. De assistente beoordeelt samen met u of het soort klacht dat u hebt geschikt is om op het spreekuur te komen. Voor spoedeisende, ernstige klachten kunt u beter eerst op het gewone spreekuur komen.

Spreekuren POH GGZ

Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts een beroep doen op de POH GGZ. Tijdens een kennismakingsgesprek met de patiënt analyseert de praktijkhulpverlener de problemen die er spelen. Ook geeft hij advies over een behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn : een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker. 

Spreekuren praktijkassistenten

Bij de praktijkassistenten kun u terecht voor: 3 maandelijkse controle diabetes en bloeddruk, wondverzorging, aanstippen van wratten, uitstrijkjes, oren uitspuiten en injecties.

Assistentie en praktijkondersteuning

Assistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het avondspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Voor uitslagen verzoeken wij u om te bellen tussen 14.00 uur en 16.00 uur.


U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • reizigersadvisering en vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. 

Praktijkondersteuners

Onze praktijk heeft een aantal praktijkondersteuners in dienst. Dit zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen die de huisartsen ondersteunen in de zorg voor chronisch zieke mensen, mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen en  kwetsbare ouderen.

Zij houden ook spreekuren voor mensen met Diabetes Mellitus, astma en COPD en hypertensie. Daarnaast leggen zij huisbezoeken af bij kwetsbare ouderen in onze praktijk en leveren zij huisartsenzorg in het verzorgingshuis in Dokkum, Dongeraheem.

Ook speciale onderzoeken worden door hen uitgevoerd: longfunctie-onderzoek, 24 uurs bloeddrukmetingen en de enkel-arm index, een doppler onderzoek naaar de toestand van de bloedvaten. Deze metingen worden altijd door de praktijkondersteuner met uw huisarts besproken.

Mensen met psychische problemen komen vaak eerst bij de huisarts, laagdrempelig en dichtbij. Onze praktijk wordt versterkt met praktijkondersteuners ggz die gespecialiseerd zijn om mensen psychische hulp te geven. Deze praktijkonder- steuners werken nauw samen met de huisarts, houden zelfstandig spreekuren en geven voorlichting. Een belangrijke taak is het verhelderen van het probleem van de patiënt om vervolgens te kunnen beslissen welke vervolgstappen nodig zijn.

Physician Assistant (PA)

Kent U deze Medische Beroepsgroep al?

In onze praktijk wordt de Physician Assistant, Medisch Assistent genoemd. Op deze manier denken we iets meer duidelijkheid te scheppen rond deze functie.

De Physician Assistant, PA, is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. In 2003 studeerden de eerste PA’s in Nederland af. Ook in onze huisartsenpraktijk komt u 3 Physician Assistants tegen.

De PA is geen arts, maar een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van de huisarts overneemt. De PA heeft een masteropleiding afgerond na een HBO-opleiding in de gezondheidszorg. In onze huisartsenpraktijk behandelt en begeleidt de PA zelfstandig patiënten. Er is een goede overlegstructuur en een nauwe samenwerking met de huisartsen en daar waar nodig met specialisten uit de diverse ziekenhuizen.

Neemt een PA alle beslissingen over mijn behandeling zelf?

De PA is bevoegd om zelfstandig beslissingen over een behandeling te nemen. Echter werkt de PA altijd in een samenwerkingsverband met de huisarts en specialist daar waar nodig. Er zijn dus altijd op deze manier anderen betrokken bij uw behandeling.

Hoe word je PA?

De opleiding tot PA is een opleiding op masterniveau die 2,5 jaar duurt. Om toegelaten te worden tot deze masteropleiding is een medisch HBOopleiding nodig met minimaal twee jaar relevante werkervaring.

Mag een PA medicatie voorschrijven?

Ja, een PA is wettelijk bevoegd om medicatie voor te schrijven, mits dit valt binnen het gebied van haar/zijn expertise.

Hoe kan ik de PA bereiken die mij behandelt?

Alle PA’s zijn, net als alle behandelaars, te bereiken via ons algemene nummer.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door Dokterswacht Friesland. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in Friesland samen.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Spoedeisende hulp buiten kantoortijden en tijdens de weekeinden:

Dokterswacht Friesland tel  0900 112 7 112

Huisartsenpost Dokkum houdt deuren overdag en ’s avonds open

Dokterswacht Friesland stelt alles in het werk om de spoedeisende huisartsenzorg voor de bewoners van Noordoost-Friesland zo goed mogelijk te kunnen blijven verzorgen. In overleg met de huisartsen in de regio is besloten dat de huisartsenpost in Dokkum tijdens de avonden en in de weekenden overdag geopend blijft op de huidige locatie bij ziekenhuis de Sionsberg. De huisartsenpost is ’s nachts gesloten van 23.00 - 08.00 uur. Advies aan patiënten is om altijd eerst te bellen met de Dokterswacht: 0900 - 112 7 112.

Altijd eerst bellen: 0900 - 112 7 112

Wanneer patiënten doordeweeks ’s avonds (17.00 - 23.00 uur) en in het weekend overdag (08.00 - 23.00 uur) dringend een huisarts nodig hebben, kunnen zij hiervoor terecht bij de Dokterswacht. Om veilige patiëntenzorg zo goed mogelijk te kunnen blijven borgen, zullen er tijdens de openingstijden van de huisartsenpost altijd twee huisartsen en twee goed opgeleide doktersassistentes werkzaam zijn. De huisartsen zijn beschikbaar voor consulten en doen ook huisbezoeken, wanneer de situatie daarom vraagt en de patiënt medisch gezien niet in staat is om zelf naar de huisartsenpost te komen.

Bij spoed doorverwijzing naar Leeuwarden of Drachten

’s Avonds na 23.00 uur sluit de huisartsenpost en is er geen huisartsbezetting meer in de Sionsberg. Wel blijft er altijd een huisarts met chauffeur beschikbaar voor patiënten in Noordoost Friesland, waarvan de situatie dringend om een beoordeling door de huisarts vraagt. Patiënten met zorgvragen in de nacht waarvoor een consult op de huisartsenpost nodig is, worden verwezen naar de huisartsenpost in Leeuwarden (in het MCL) of in Drachten (in Nij Smellinghe). Dit brengt in de meeste gevallen een langere reistijd met zich mee, maar biedt wel de mogelijkheid om patiënten, bij noodzaak, direct te kunnen opnemen.

Thuisarts

Op www.thuisarts.nl is betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte makkelijk te vinden.

De site is gemaakt door het Nederlandse Huisartsen Genootschap, dus door de huisartsen en de informatie is gebaseerd op de huisartsen-standaarden die door de meeste huisartsen in Nederland worden gebruikt. Download nu de thuisarts app via google play of app store.