Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Waar kan ik met klachten over mijn huisarts terecht ?

   Als u ontevreden bent over uw huisarts of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede of wensen kenbaar te maken.

   Op de site van het huisartsencentrum treft u een klachtenformulier aan waarop u uw klacht kunt beschrijven en naar onze praktijk sturen. Uw klacht wordt besproken in de klachtencommissie van onze praktijk en er zal contact met u worden opgenomen over de verdere afhandeling van uw klacht.

   Het kan zijn dat een gesprek met de huisarts niet tot een oplossing heeft geleid of in uw geval niet van toepassing is. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk of via het online klachtenformulier in de Nederlandse taal indienen bij de Klachtencomissie Huisartsenzorg Noord-Nederland.

   PVoor meer informatie verwijzen we u naar de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland.

    

  • Kan ik op de dag dat ik bel altijd terecht op het spreekuur ?

   Ja, klachten die volgens u geen uitstel verdragen kunnen altijd dezelfde dag nog door de huisarts worden gezien. U krijgt dan een afspraak op het spoedspreekuur. Op het spoedspreekuur dat dagelijks vanaf 15 uur wordt gehouden wordt u op afroep door een huisarts gezien. Dat kan betekenen dat u bij een andere dan uw eigen huisarts terecht komt.

  • Als ik meerdere klachten heb kan ik dan ook meer tijd van mijn huisarts vragen ?

   Ja. Indien u meer dan 10 minuten tijd nodig denkt te hebben kunt u met de assistente overleggen over extra spreekuurtijd. Er kan dan een lang consult voor u worden gereserveerd.

  • Mag de assistente vragen naar de aard van mijn klachten ?

   Ja, de assistente kan dan op basis van de aard en ernst van de klacht(en) een inschatting maken van de tijd die de huisarts nodig heeft en de mate van urgentie. Alles wat de assistentes ter ore komt valt onder het medische beroepsgeheim.