Spreekuur Physician Assistant (PA)

Het kan zijn dat u in plaats van een huisarts, te maken krijgt met een Physician Assistant (PA). Vanwege de positieve ervaringen wordt er in Nederland namelijk steeds vaker met PA’s gewerkt. Zo is dat ook in onze praktijk.

Voor welke zorgvragen kunt u hulp van een Physician Assistant verwachten?

Het kan zijn dat u voor uw behandeling alleen te maken krijgt met een PA, of met zowel een PA als een huisarts. Bij ingewikkelde ziektes of ingrepen kan de PA een huisarts of specialist raadplegen.

Een PA kan het volgende voor u doen: 

• onderzoek doen en uw klachten in kaart brengen
• een diagnose stellen
• een behandeling bepalen
• medicijnen voorschrijven
• medische ingrepen verrichten en voorlichting geven

Daarnaast zorgt een PA ervoor dat de zorgverlening soepel verloopt.

Als een PA mij behandelt, zie ik dan nog een huisarts?

Het is niet altijd vanzelfsprekend om bij een huisarts te komen met een gezondheidsklacht. Het kan zijn dat de PA uw enige behandelaar is. Bij ingewikkelde aandoeningen of ingrepen, kan de PA een huisarts vragen om mee te kijken. Als u toch liever door een huisarts gezien wilt worden, kunt u dat bespreken met uw PA.

Is de zorg door een PA even goed als de zorg door een huisarts?

De zorg door een PA is even goed als de zorg door een huisarts. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Alle PA’s hebben een hbo-master opleiding gevolgd.

Hoe weet ik of mijn PA bevoegd is?

Sommige beroepen in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Zij mogen hun beroep alleen uitoefenen als ze in het BIG-register staan ingeschreven. Dat geldt ook voor de PA. In het BIG-register kunt u opzoeken of uw PA geregistreerd is. Meer informatie hierover staat op de website www.bigregister.nl Al onze PA's zijn geregistreed in het BIG register.

Heeft een behandeling door een PA invloed op mijn eigen risico?

Net als de zorg door een huisarts, is de zorg door een PA verzekerde zorg. Het maakt dus financieel gezien niet uit of u door een PA of door een huisarts wordt behandeld.

Neemt een PA alle beslissingen over mijn behandeling zelf?

De PA is bevoegd om zelfstandig beslissingen over een behandeling te nemen. Echter werkt de PA altijd in een samenwerkingsverband met de huisarts en specialist daar waar nodig. Er zijn dus altijd op deze manier anderen betrokken bij uw behandeling.

Mag een PA medicatie voorschrijven?

Ja, een PA is wettelijk bevoegd om medicatie voor te schrijven.

Hoe kan ik de PA bereiken die mij behandelt?

Alle PA’s zijn, net als alle behandelaars, te bereiken via ons algemene nummer.