Spreekuur Physician Assistant (PA)

Kent U deze Medische Beroepsgroep al?

In onze praktijk wordt de Physician Assistant, Medisch Assistent genoemd. Op deze manier denken we iets meer duidelijkheid te scheppen rond deze functie.

De Physician Assistant, PA, is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. In 2003 studeerden de eerste PA’s in Nederland af. Ook in onze huisartsenpraktijk komt u 3 Physician Assistants tegen.

De PA is geen arts, maar een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van de huisarts overneemt. De PA heeft een masteropleiding afgerond na een HBO-opleiding in de gezondheidszorg. In onze huisartsenpraktijk behandelt en begeleidt de PA zelfstandig patiënten. Er is een goede overlegstructuur en een nauwe samenwerking met de huisartsen en daar waar nodig met specialisten uit de diverse ziekenhuizen.

Neemt een PA alle beslissingen over mijn behandeling zelf?

De PA is bevoegd om zelfstandig beslissingen over een behandeling te nemen. Echter werkt de PA altijd in een samenwerkingsverband met de huisarts en specialist daar waar nodig. Er zijn dus altijd op deze manier anderen betrokken bij uw behandeling.

Mag een PA medicatie voorschrijven?

Ja, een PA is wettelijk bevoegd om medicatie voor te schrijven, mits dit valt binnen het gebied van haar/zijn expertise.

Hoe kan ik de PA bereiken die mij behandelt?

Alle PA’s zijn, net als alle behandelaars, te bereiken via ons algemene nummer.