Assistentie en praktijkondersteuning

Assistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het avondspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Voor uitslagen verzoeken wij u om te bellen tussen 14.00 uur en 16.00 uur.


U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • reizigersadvisering en vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. 

Praktijkondersteuners

Onze praktijk heeft een aantal praktijkondersteuners in dienst. Dit zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen die de huisartsen ondersteunen in de zorg voor chronisch zieke mensen, mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen en  kwetsbare ouderen.

Zij houden ook spreekuren voor mensen met Diabetes Mellitus, astma en COPD en hypertensie. Daarnaast leggen zij huisbezoeken af bij kwetsbare ouderen in onze praktijk en leveren zij huisartsenzorg in het verzorgingshuis in Dokkum, Dongeraheem.

Ook speciale onderzoeken worden door hen uitgevoerd: longfunctie-onderzoek, 24 uurs bloeddrukmetingen en de enkel-arm index, een doppler onderzoek naaar de toestand van de bloedvaten. Deze metingen worden altijd door de praktijkondersteuner met uw huisarts besproken.

Mensen met psychische problemen komen vaak eerst bij de huisarts, laagdrempelig en dichtbij. Onze praktijk wordt versterkt met praktijkondersteuners ggz die gespecialiseerd zijn om mensen psychische hulp te geven. Deze praktijkonder- steuners werken nauw samen met de huisarts, houden zelfstandig spreekuren en geven voorlichting. Een belangrijke taak is het verhelderen van het probleem van de patiënt om vervolgens te kunnen beslissen welke vervolgstappen nodig zijn.