Ik geef toestemming

Website www.ikgeeftoestemming.nl online

 

 

Via deze website kunt u, als patiënt van onze huisartsenpraktijk, apotheek of het gezondheidscentrum, selecteren om toestemming te geven voor de elektronische uitwisseling van uw medische gegevens via de zorginfrastructuur (LSP). Wij ontvangen dan automatisch bericht waarna uw toestemming wordt verwerkt in uw dossier.

Als u in het weekend of 's avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts van de dokterswacht zou het voor uw behandeling van meerwaarde zijn dat de arts beschikking heeft over uw medische gegevens. Via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur is dit mogelijk. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenposten via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming.

U kunt ook een formulier verkrijgen bij de receptie. Wij verzoeken u om dit formulier in te vullen en op de praktijk af te geven. Wanneer u geen toestemming wilt verlenen kunt u dit ook aangeven, ook dan verzoeken wij u het formulier te retourneren naar de praktijk.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de opt-in regeling en het elektronisch uitwisselen van medische gegevens? Kijk op www.vzvz.nl, de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), of neem contact op met het Servicecentrum Zorgcommunicatie via telefoonnummer 070 - 317 3492.

Hieronder de link voor de volledige folder.

https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Voorlichtingsmateriaal/Folder%20Nederlands.pdf