Spreekuur POH-GGZ

De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) verricht onderzoek bij psychische problematiek. Een verder traject wordt afgesproken wanneer dit nodig is. Kortdurende behandeling is mogelijk door de praktijkondersteuner zelf. Voor langdurige of complexe behandeling wordt u doorverwezen naar een andere hulpverlener of instantie. De praktijkondersteuner kan u adviseren hoe om te gaan met psychische kwetsbaarheid.