Spreekuur POH-GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner GGZ-jeugd richt zich op psychische problemen bij kinderen. Zij is in staat om in een paar gesprekken met ouders en kind in kaart te brengen wat het probleem is, en wat er voor nodig is om het kind weer goed te laten functioneren. Zij geeft een behandeladvies en heeft zo nodig contact met wijkteam, school en behandelaren binnen de GGZ.