Andere spreekuren

Spreekuren physician assistants ( medisch assistenten ) 

Hier worden dagelijks afspraken gemaakt. Zij werken onder supervisie van de huisarts.

Spreekuren praktijkondersteuners

Indien u vragen of problemen hebt omtrent diabetes, ASTMA/COPD of hypertensie, kunt u in overleg met de assistente een afspraak maken bij één van de praktijkonderteuners. Meestal kunnen deze samen met u tot een oplossing komen, eventueel in overleg met uw huisarts.

Avondspreekuur

Het avondspreekuur wordt bij toerbeurt door één van de huisartsen gehouden en is speciaal bedoeld voor mensen die overdag geen of weinig gelegenheid hebben op de reguliere spreekuren te komen. Afhankelijk van de vraag zal deze mogelijkheid worden uitgebreid.

Ogenspreekuur

Dhr. Eichhorn houdt een ogenspreekuur voor mensen met oogklachten. U kunt daar met de assistente een afspraak voor maken. De assistente beoordeelt samen met u of het soort klacht dat u hebt geschikt is om op het spreekuur te komen. Voor spoedeisende, ernstige klachten kunt u beter eerst op het gewone spreekuur komen.

Spreekuren POH GGZ

Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts een beroep doen op de POH GGZ. Tijdens een kennismakingsgesprek met de patiënt analyseert de praktijkhulpverlener de problemen die er spelen. Ook geeft hij advies over een behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn : een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker. 

Spreekuren praktijkassistenten

Bij de praktijkassistenten kun u terecht voor: 3 maandelijkse controle diabetes en bloeddruk, wondverzorging, aanstippen van wratten, uitstrijkjes, oren uitspuiten en injecties.