Praktijkgebied

Ons praktijkgebied omvat Dokkum en directe omgeving (Oostrum, Aalsum,  Wetsens, Niawier, Hiaure, Hantumhuizen, Hantum, Bornwird, Foudgum, Brantgum, Waaxens, Raard, Sijbrandahuis). Voor andere woonkernen verwijzen we naar omliggende praktijken. Op deze manier kunnen wij verantwoorde zorg bieden.