Medische Spoedopvang

U brengt een bezoek aan de MSO omdat u medische klachten heeft met een spoedeisend karakter.

Samenwerking

Bij de MSO wordt nauw samengewerkt met het aangrenzende Sionsberg. Indien nodig ondersteunt de Sionsberg de MSO met observatiebedden, diagnostisch onderzoek en kennis en expertise van de medisch specialist.

Daarnaast heeft de MSO samenwerkingsafspraken met de specialist ouderengeneeskunde, de geriatrie-verpleegkundige en de GGZ alsmede met omliggende ziekenhuizen.

Wat kunt u verwachten?

Bij aankomst op de MSO worden uw persoonlijke gegevens geregistreerd waarna u wordt gezien.

Afhankelijk van uw klachten wordt in overleg met u en/of mantelzorger besproken welke vervolgstappen er nodig zijn. Indien mogelijk wordt u meteen behandeld waarna u weer naar huis kunt. Er kan ook besloten worden dat het nodig is dat u nog even moet blijven ter observatie en/of dat er eventueel nader onderzoek gaat plaats vinden. In enkele situaties wordt een medisch specialist geraadpleegd. Als alle benodigde gegevens en waarnemingen duidelijk zijn wordt met u en/of de mantelzorger het vervolgbeleid besproken.

Dat kan betekenen dat u naar huis mag, eventueel met ondersteuning, of dat u wordt verwezen voor een be-zoek aan een medisch specialist op de polikliniek. Ook is het mogelijk dat u wordt opgenomen in een huisartsen-bed of in het ziekenhuis.

Geen eigen risico

Uw bezoek aan de Medische Spoedopvang valt niet onder uw eigen risico. U hoeft voor deze zorg geen eigen bijdrage te betalen, omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit is een belangrijk verschil met een bezoek aan het ziekenhuis: als u de spoedopvang in het ziekenhuis bezoekt, valt dit namelijk wel onder het eigen risico.

Dit geldt ook voor onderzoeken die naar aanleiding van uw bezoek aan de MSO door de huisarts worden uitgevoerd, deze onderzoeken vallen ook niet onder uw eigen risico.

Aanvullende onderzoeken die in de Sionsberg plaatsvinden vallen – zoals nu ook het geval is – wel onder uw eigen risico. Ook voorgeschreven medicijnen vallen onder uw eigen risico.

 

Indien u spoedeisende hulp nodig denkt te hebben, bel: (0519) 29 19 99. 

Als u in het keuzemenu bent, direct de 1 intoetsen.

U wordt dan direct verbonden met de spoedlijn die binnen 30 seconden wordt opgenomen.

 

Spoedeisende hulp buiten kantoortijden en tijdens de weekeinden:

Dokterswacht Friesland tel 0900 112 7 112

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

 

Twijfelt u of u een huisarts nodig heeft?

- Kijk dan eerst op de www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie en advies.

- Ook de gratis app ' Moet ik naar de dokter ' geeft antwoord op de vraag óf en wanneer u naar de dokter moet.            Download kan via Google en via de App store.

- Voor mensen met een verstandelijke beperking is er een speciale website: nl www.naarjehuisarts.nl/nl/

 

Huisartsenpost Dokkum houdt deuren overdag en ’s avonds open.

Dokterswacht Friesland stelt alles in het werk om de spoedeisende huisartsenzorg voor de bewoners van Noordoost-Friesland zo goed mogelijk te kunnen blijven verzorgen. In overleg met de huisartsen in de regio is besloten dat de huisartsenpost in Dokkum tijdens de avonden en in de weekenden overdag geopend blijft op de huidige locatie bij ziekenhuis de Sionsberg.

's Nachts is de huisartsenpost van 23.00 - 08.00 uur gesloten.

Altijd eerst bellen: 0900 - 112 7 112

Bij spoed doorverwijzing naar Leeuwarden of Drachten


’s Avonds na 23.00 uur sluit de huisartsenpost en is er geen huisartsbezetting meer in de Sionsberg. Wel blijft er altijd een huisarts met chauffeur beschikbaar voor patiënten in Noordoost Friesland, waarvan de situatie dringend om een beoordeling door de huisarts vraagt. Patiënten met zorgvragen in de nacht waarvoor een consult op de huisartsenpost nodig is, worden verwezen naar de huisartsenpost in Leeuwarden (in het MCL) of in Drachten (in Nij Smellinghe). Dit brengt in de meeste gevallen een langere reistijd met zich mee, maar biedt wel de mogelijkheid om patiënten, bij noodzaak, direct te kunnen opnemen.