Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.

Als u een afspraak wilt voor dezelfde dag graag bellen tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u bellen met onze assistentes. Zij kunnen uitslagen doorgeven en veel voorkomende vragen beantwoorden, eventueel na overleg met uw huisarts.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Een huisbezoek dient u voor 10.00 uur aan te vragen.

Spoedspreekuur

Dit spreekuur is voor klachten die naar uw mening of de mening van de assistente geen uitstel kunnen verdragen en worden dus dezelfde dag nog gezien. Alle aanwezige huisartsen doen mee aan dit spreekuur. Houdt u er rekening mee dat u uw klacht met een andere dan uw eigen huisarts bespreekt. Indien u een afspraak maakt voor dezelfde dag graag tussen 8.00 uur en 10.00 uur.

Avondspreekuur

Voor diegenen die overdag geen gelegenheid hebben een afspraak te maken is er de mogelijkheid van een avondspreekuur. Op dinsdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur kunt u desgewenst een afspraak maken.

Daarnaast wordt er door één van onze medisch assistenten ( physician assistant ) op de dinsdagavonden spreekuur gehouden, en werkt samen met de huisarts.

Ook is de mogelijkheid om op de dinsdagavond een afspraak te maken bij de praktijkassistente voor controles, uitstrijkjes, wratten enzovoort.