Spreekuur Algemeen

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk in te plannen, waarbij de termijn afhankelijk is van uw hulpvraag. De assistente zal u enkele vragen stellen over uw hulpvraag, want dit is van belang voor het plannen van het spreekuur. Het consult is bedoeld voor het bespreken van één hulpvraag. Voor meerdere hulpvragen zal de assistente samen met u meer tijd voor u inplannen. Mocht u om welke reden dan ook niet kunnen komen, bel dan tijdig uw afspraak af.

Als u een afspraak wilt voor dezelfde dag graag bellen tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u bellen met onze assistentes. Zij kunnen uitslagen doorgeven en veel voorkomende vragen beantwoorden, eventueel na overleg met uw huisarts.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Avondspreekuur

Voor diegenen die overdag geen gelegenheid hebben een afspraak te maken is er de mogelijkheid van een avondspreekuur. Op dinsdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur kunt u desgewenst een afspraak maken.

Daarnaast wordt er door één van onze medisch assistenten ( physician assistant ) op de dinsdagavonden spreekuur gehouden, en werkt samen met de huisarts.

Ook is de mogelijkheid om op de dinsdagavond een afspraak te maken bij de praktijkassistente voor controles, uitstrijkjes, wratten enzovoort.