Medewerkers

Het Huisartsen Centrum is de laatste jaren gegroeid naar een team van meerdere disciplines om nog meer patiënt gericht en zorg op maat te kunnen bieden. Behalve huisartsenzorg bieden we ook geestelijke gezondheidszorg, begeleiding chronisch zieken, leefstijladviezen, zoals stoppen met roken en zorg voor kwetsbare ouderen. Hieronder het team van medewerkers die deze zorg aanbieden. 

Huisartsen:

Dhr. G. Corporaal
Dhr. M. Eichhorn
Dhr. Th. Franck
Mw. K. Lindeboom
Mw. M. Monsma
Mw. M. van der Spek
Mw. F. Welman
Dhr. B. van der Werf

Huisartsen in opleiding:

Mw. M. Wiegersma
Mw. J. Kroon

Medisch Assistenten:

Mw. A. Bakker
Mw. M. Luyten
Dhr. J. Wijnja

Kwetsbare ouderen zorg:

Mw. M. Boersma
Mw. A. Hamstra
Mw. M. Turkstra
Mw. M. Willekes
Mw. A. Holtrop
Mw. H. Visser

Praktijkmanager: 

Mw. R. Osinga

POH chronisch zieken:

Mw. J. de Haan
Mw. L. Hornstra
Mw. H. Terpstra
Mw. S. Westra
Mw. T. Kuipers

POH GGZ:

Mw. G. Kroodsma
Dhr. E. Mantel

Praktijkassistenten:

Mw. E. Dijkstra
Mw. A. Flootman
Mw. G. Haanstra
Mw. J. Hamburg
Mw. J. de Vries
Mw. K. Koster
Mw. M. Meindertsma
Mw. J. Mizelmoe
Mw. A. Moorlag
Mw. I. van der Meulen
Mw. S. de Roos
Mw. A. Rozendal
Mw. G. v.d. Weij

Stagiaire praktijkassistenten: